ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, είναι ένα ανοιχτό νοσοκομειακό συμβόλαιο προς όλους τους ασφαλισμένους χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η απ’ευθείας εξόφληση των αποζημιώσεων σε ένα ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων, η κάλυψη χειρουργικών εξόδων χωρίς πίνακα κατηγοριοποίησης, καθώς και η μειωμένη 12μηνη αναμονή για τους νεοεισαχθέντες στο πρόγραμμα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  • Ευρεία νοσοκομειακή κάλυψη με όριο 10.000 Ευρώ κατ’άτομο. Το όριο αυξάνεται στα 15.000 Ευρώ για συγκεκριμένες σοβαρές ασθένειες.
  • Ημερήσιο όριο για Δωμάτιο και τροφή 200 Ευρώ. Τα λοιπά έξοδα νοσηλείας καλύπτονται 100% εφόσον δεν ξεπερνούν τα συνήθη έξοδα.
  • Χωρίς ανώτατο όριο Αμοιβών Χειρούργου και Αναισθησιολόγου
  • Αποκλειστική χρήση των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων και απ’ευθείας εξόφληση από την ασφαλιστική εταιρεία
  • Κάλυψη 100% εφόσον ο άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει άνω του 20% των συνολικών εξόδων. Σε περίπτωση που ο άλλος φορέας καλύψει λιγότερο από το 20%, το πρόγραμμα καλύπτει το 80% της διαφοράς.
  • 12μηνη αναμονή για προϋπάρχουσες ασθένειες
  • Σειρά προνομίων Α’ βάθμιας περίθαλψης στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.