Η καλύτερη στιγμή να φυτέψουμε ένα δέντρο είναι πριν 20 χρόνια.
Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι τώρα.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΖΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΖΙ!

Το UNIT LINKED ανήκει στα επενδυτικά προϊόντα και συνδυάζει ταυτόχρονα επένδυση κεφαλαίου και ασφάλεια ζωής. Είναι συνδεδεμένο με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σου δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσεις το χαρτοφυλάκιό σου ανάλογα με τις ανάγκες σου και τα όρια του επενδυτικού κινδύνου που διατίθεσαι να αναλάβεις. Απευθύνεται σε εσένα που επιθυμείς να επενδύσεις σε μακροχρόνια βάση και η ηλικία σου είναι κάτω των 65 ετών. Σου συνιστώ προτού προβείς σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση να διαβάσεις προσεκτικά τον κανονισμό, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τη μηνιαία πληροφόρηση τα οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται στην επενδυτική στρατηγική, στον στόχο διαχείρισης, στο προφίλ του επενδυτικού κινδύνου, στους όρους προστασίας, στα έξοδα διαχείρισης καθώς και στις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς. Υπάρχουν τα Unit-Linked περιοδικών καταβολών όπου μπορείς να δημιουργήσεις ένα κεφάλαιο μετά από 10- 15- 20- 25 έτη με μία μηνιαία αποταμίευση, εκπληρώνοντας ανάγκες όπως για σύνταξη – σπουδές παιδιών με ελάχιστο ποσό συμμετοχής 50 ευρώ μηνιαίως. Υπάρχει και η κατηγορία Unit-Linked εφάπαξ καταβολής, όπου καταβάλεις εφάπαξ ένα ποσό το οποίο ενισχύει σημαντικά το επενδυτικό σου πορτοφόλι μένει στην άκρη για όσο διάστημα επιθυμείς και εξαγοράζεται τη χρονική στιγμή που το έχεις ανάγκη. Εκπληρώνεις ανάγκες όπως π.χ. άμεση σύνταξη, ενίσχυση της επένδυσης περιοδικών καταβολών μέσω μιας έκτακτης καταβολής. Τα Unit-Linked προϊόντα επενδύουν στο μέλλον σου με επιλογές τοποθέτησης χρημάτων που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σου ανάγκες και επιδιώξεις, με πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και με καταβολή του ποσού που εσύ επιθυμείς.

Τη διάρκεια του προγράμματος την επιλέγετε εσείς ελεύθερα. Το ποσοστό της επένδυσης για ποσά έως 900 ευρώ είναι στο 60%,  από 900 ευρώ έως 1.200 ευρώ στο 80% και για ασφάλιστρο πάνω από 1.200 ευρώ στο 100%. Από το δεύτερο έτος το ποσοστό της επένδυσης είναι στο 100%.

Επενδύει σε ομόλογα, μετοχές και χρηματικά διαθέσιμα. Υπάρχει διαφορά επένδυσης και επιλογών ανάλογα με το επενδυτικό σου προφίλ και τις προσωπικές σου ανάγκες.

Μπορείς να αλλάξεις την επενδυτική σου επιλογή τέσσερις φορές το χρόνο τόσο στο συσσωρευμένο κεφάλαιο όσο και στα νέα ασφάλιστρα.

Εχεις δικαίωμα εξαγοράς μετά το τρίτο έτος στο σύνολο ή σε μέρος του λογαριασμού και άμεσα σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας.

Η επενδυτική στρατηγική που σου δίνεται είναι, είτε μέσα από συνδυασμούς προεπιλεγμένων επενδυτικών προγραμμάτων, είτε με προσωπικές επιλογές ώστε να διαμορφώσεις μόνος σου το επενδυτικό καλάθι που πιστεύεις ότι σου ταιριάζει. Υπάρχει δυνατότητα και μερικής εξαγοράς τέσσερις φορές το χρόνο .

Το πιο σημαντικό είναι ότι παράλληλα με τον αποταμιευτικό σου λογαριασμό, τον οποίο χτίζεις σιγά-σιγά, έχεις τη δυνατότητα να ενσωματώσεις μέσα στο ασφαλιστήριο και να διασφαλίσεις με ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το κεφάλαιο της επένδυσης σε περίπτωση που συμβεί απώλειας ζωής, στηρίζοντας έτσι και τους ανθρώπους που αγαπάς.

Υπάρχουν Unit-Linked που επενδύουν στην Ευρώπη τις ΗΠΑ και στον Καναδά ενώ τα περισσότερα επενδύουν στην παγκόσμια χρηματαγορά η οποία λόγω της μεγάλης διασποράς αποτελεί -κατά την άποψή μου- το πιο ασφαλές καταφύγιο για της επενδύσεις σου.

Τα Unit-Linked διακρίνονται:

  • στα επιθετικά που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε μετοχές συνήθως από 70% έως 80%
  • στα ισορροπημένα όπου επενδύουν σε μετοχές περίπου από 20% έως 30% και το υπόλοιπο ποσό σε ομόλογα Κεντρικής Ευρώπης και σε χρηματικά διαθέσιμα
  • στα σταθερά όπου επενδύουν κυρίως σε σταθερούς τίτλους και μόλις το 5%-10% σε μετοχές της παγκόσμιας χρηματαγοράς.

Αντί να βάλεις τα χρήματα στην τράπεζα επέλεξε ένα Unit-Linked διότι ότι είναι μία μοντέρνα συνήθεια αποταμίευσης με πολλά συμπληρωματικά οφέλη. Συμμετέχουν τα χρήματά σου, στις επενδύσεις που κάνει μία ολόκληρη εταιρεία παγκόσμιου κύρους στη διεθνή χρηματαγορά, απολαμβάνοντας το μέγιστο της επένδυσης.