ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Στους μαθητές μας, από τον παιδικό σταθμό μέχρι το λύκειο, προσφέρουμε ειδικά πακέτα ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης και εξόδων θεραπείας ατυχήματος. Με την ασφάλιση προστασίας μαθητή καλύπτουμε:

  •  Μόνιμη ολική ανικανότητα  18.000€
  •  Ιατροφαρμακευτικά έξοδα  από ατύχημα 300€
  •  Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια 18€/ημερησίως
  •  Επίδομα ανάρρωσης στο σπίτι  9€/ημερησίως
  •  Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια  3.000€/ανά περίπτωση
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια 6.000€/ετησίως