ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αποταμιεύω για τις σπουδές του παιδιού μου.

Οι σπουδές ενός παιδιού αποτελούν μία επένδυση ζωής η οποία όχι απλά αποδίδει αλλά μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία καλύτερη ζωή. Το κόστος σπουδών μπορεί να είναι πολύ υψηλό αν συνυπολογίσουμε το κόστος για δίδακτρα, φοίτηση, βοηθήματα βιβλία, εξοπλισμό, ενοικίαση χώρου διαμονής, μετακινήσεις κ.λ.π.  Το τελικό κόστος εξαρτάται επίσης από πολλούς παράγοντες όπως, η πόλη ή η χώρα σπουδών, η χρέωση διδάκτρων ή όχι, η ποιότητα του πανεπιστημίου, το αντικείμενο σπουδών, τα απαραίτητα χρόνια εκπαίδευσης κ.λ.π.  Η συστηματική αποταμίευση για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών σπουδών ενός παιδιού, εξασφαλίζει ότι το βαρύ κόστος των σπουδών μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη άνεση αύριο και δεν θα στερήσουμε από το παιδί μας ένα σημαντικό εφόδιο χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής του.