ΑΠΛΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καταβάλλει το εφάπαξ ποσό εάν συμβεί η απώλεια ζωής μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πχ από 1 έτος έως 30 έτη.

Με τα προγράμματα προστασίας απολαμβάνετε:

  • Προστασία της οικογένειά σας από δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από απρόσμενη απώλεια ζωής με κεφάλαιο της επιλογής σας
  • Μηνιαίο εισόδημα στους δικούς σας ανθρώπους για διάστημα της επιλογής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής
  • Κάλυψη των οικονομικών σας υποχρεώσεων σε περίπτωση απώλειας ζωής χωρίς καμία επιβάρυνση της οικογένειάς σας
  • Διατήρηση του εισοδήματος και εξασφάλιση της ποιότητας ζωής της οικογένειας σας σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητα
  • Σταθερή στήριξη του εισοδήματός σας σε περίπτωση που ένα σοβαρό ατύχημα ή ασθένεια δεν σας επιτρέπει να εργαστείτε
  • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων του προγράμματος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας
  • Προγράμματα που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες χαρίζοντάς σας πολύτιμη ηρεμία και Σιγουριά