ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δουλεύουμε σκληρά αποκτάμε γνώσεις και εμπειρία. Θέλουμε και μας αξίζει στο μέλλον να απολαύσουμε τους κόπους προηγούμενων ετών, να εξασφαλίσουμε όσα έχουμε κερδίσει, να ζήσουμε όλα όσα είναι σημαντικά για εμάς. Με το πρόγραμμα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αποκτάμε τη δυνατότητα μιας συστηματικής και ευέλικτης δημιουργίας κεφαλαίου για σύνταξη με χρονικό ορίζοντα προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες

Αξιοποιώντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία της παγκόσμιας οικονομίας και την εμπειρία των κορυφαίων διαχειριστών χαρτοφυλακίου είμαι δίπλα σας για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της προσπάθειά σας όποια στιγμή τη χρειαστείτε.

Πλεονεκτήματα

 • Δημιουργούμε κεφάλαιο για τις βιοποριστικές μας ανάγκες για της ηλικία που εμείς θα αποφασίσουμε να αποσυρθούμε από την εργασία μας
 • Ορίζουμε εμείς το ποσό της σύνταξής μας
 • Έχουμε τη δυνατότητα αντί για ισόβια μηνιαία σύνταξη να πάρουμε το συσσωρευμένο κεφάλαιο εις ολόκληρον και σε μορφή εφάπαξ
 • Έχουμε τη δυνατότητα να μεταβιβάσουμε τη σύνταξή μας στα πρόσωπα που αγαπάμε σε περίπτωση απώλειας ζωής
 • Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ολική ή μερική εκταμίευση του συσσωρευμένου κεφαλαίου μας
 • Ελευθερία στην επιλογή του ποσού που θα καταβάλουμε σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες
 • Έχουμε πρόσβαση στην εγχώρια και στις  διεθνείς αγορές με πλήθος επενδυτικών επιλογών: ομόλογα, μετοχές, χρηματικά διαθέσιμα που προσαρμόζονται στο προσωπικό μου επενδυτικό προφίλ
 • Μπορούμε να επιλέξουμε προϊόντα αποταμίευσης εγγυημένου επιτοκίου και να προσυμφωνήσουμε από τώρα το ποσό της σύνταξης ή του εφάπαξ που θα πάρουμε στη λήξη
 • Ευελιξία αλλαγής επενδυτικής πολιτικής ανά πάσα στιγμή
 • Πρόσθετη εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ζωής
 • Απαλλαγή πληρωμής των ασφαλίστρων του προγράμματός μας σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας με ελάχιστο πρόσθετο κόστος
 • Μπορούμε να ξεκινήσουμε την αποταμίευση μας από μόλις 50 ευρώ το μήνα
 • Μπορούμε να ζητήσουμε αυτόματη αναπροσαρμογή του ποσού της αποταμίευσης μας κάθε χρόνο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε χαμηλά και να αποταμιεύσουμε περισσότερα στα επόμενα χρόνια
 • Μπορούμε να συνδέσουμε την αποταμίευση μας με πάγια εντολή ώστε να αποταμιεύουμε, αυτόματα κάθε μήνα, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκουμε μεγαλύτερο ποσό κάθε εξάμηνο ή έτος
 • Μπορούμε να κάνουμε έκτακτες καταβολές από 300 ευρώ έως 10.000 ευρώ το χρόνο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε
 • Αποταμιεύουμε με τον τρόπο που μας διευκολύνει ετήσιο, εξάμηνο, τρίμηνο, μήνα