ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Με εμπιστεύεστε πάνω από 20 χρόνια με προγράμματα που προσαρμόζω στα μέτρα σας ύστερα από την  ανάλυση των δικών σας αναγκών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση της υγείας μας. Στην σημερινή όμως εποχή με την επιδείνωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας, τη συνεχιζόμενη μείωση των κονδυλίων για την υγεία, την αύξηση των σοβαρών ασθενειών και την πολύ μεγάλη αναμονή για τον προγραμματισμό χειρουργικών επεμβάσεων, η αντιμετώπιση ενός απρόοπτου και αιφνίδιου προβλήματος υγείας φαντάζει Γολγοθάς. Για αυτό λοιπόν παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και δημιουργούμε το δικό μας Νοσοκομειακό και Υγειονομικό πλάνο, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Η σωστή επιλογή ενός προγράμματος υγείας που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες μας και στις ανάγκες μας θα γίνει μόνο εάν μπορούμε να κατανοήσουμε απόλυτα τους ασφαλιστικούς όρους του συμβολαίου. Ο βασικός μου ρόλος είναι να σας επεξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να προσέξετε πριν την αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ποιες είναι οι καλύψεις που θα έχετε, πότε θα καλύπτεστε και για ποιες παθήσεις, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε συμβολαίου, ποια η διαδικασία  ασφάλισης και ποια η διαδικασία αποζημίωσης.

Σας παραθέτω ένα σύνολο ερωτήσεων που δέχομαι καθημερινά από τους πελάτες μου όταν θέλουν να ασφαλιστούν καθώς και τις απαντήσεις που τους δίνω ώστε να ξεκαθαρίσουν και να αποφασίσουν ποιο είναι το πρόγραμμα υγείας που τους ταιριάζει και πως εφαρμόζεται στην πράξη οι καλύψεις που περιγράφονται σε αυτό.

Ποιος είναι ο Ασφαλιζόμενος;

Ασφαλιζόμενος είναι το πρόσωπο που ασφαλίζεται και για το οποίο παρέχονται οι καλύψεις.

Ποιος είναι ο Συμβαλλόμενος;

Συμβαλλόμενος είναι το πρόσωπο που πληρώνει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις Συμβαλλόμενος και Ασφαλιζόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχει όπως και η περίπτωση ο Συμβαλλόμενος να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ασφαλιζόμενο, αυτό συμβαίνει όταν πχ ένας γονιός ασφαλίζει αποκλειστικά και μόνο το παιδί του.  Σε αυτό το παράδειγμα συμβαλλόμενος είναι ο γονέας που πληρώνει το συμβόλαιο και Ασφαλισμένος είναι το παιδί που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

Ποια είναι τα προστατευόμενα μέλη;

Προστατευόμενα μέλη είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά

Μπορώ να ασφαλιστώ εγώ και η οικογένειά μου σε ένα συμβόλαιο ή θα πρέπει ο κάθε ένας να έχει το δικό του ασφαλιστήριο;

Παραδοσιακά το κάθε μέλος μπορεί να έχει το δικό του ατομικό ασφαλιστήριο το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Στο ατομικό συμβόλαιο ο ασφαλιζόμενος αγοράζει το δικό του ασφαλισμένο κεφάλαιο για νοσοκομειακές καλύψεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, πχ ο πατέρας αγοράζει συμβόλαιο με καλύψεις 500.000 Ευρώ, η μητέρα με 700.000 Ευρώ και το παιδί με 1.000.000 Ευρώ. Επίσης το ατομικό συμβόλαιο προστατεύεται από την απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου (ΑΠΑ) σε περίπτωση απώλειας ζωής, ορίζοντας κληρονόμους οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί ο Ασφαλιζόμενος (είτε τους Νόμιμους Κληρονόμους είτε διαφορετικά πρόσωπα). Σημαντικό επίσης είναι ότι το ατομικό συμβόλαιο μπορεί να υποδεχτεί προσθήκες όπως απώλεια εισοδήματος, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα κλπ

Εντούτοις  τα σύγχρονα οικογενειακά προγράμματα δίνουν την δυνατότητα να έχει ο καθένας το δικό του κεφάλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης και ταυτόχρονα να επιλέξει τη δική του θέση νοσηλείας πχ μπαμπάς Γ’ ΚΛΙΝΟ, μαμά Β’ΚΛΙΝΟ, παιδί Α’ ΘΕΣΗ. Υπάρχει και μία ακόμα πιο πρωτοποριακή κάλυψη στα νοσοκομειακά FAMILY όπου το ετήσιο όριο κάλυψης είναι ενιαίο για όλα τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα κατ’έτος και όλοι μαζί. Αυτή η καινοτομία του ενιαίου κεφαλαίου κάλυψης για όλα τα μέλη εξασφαλίζει ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα.

Ισόβιο πρόγραμμα υγείας ή ετησίως ανανεούμενο;

Τα ισόβια νοσοκομειακά προγράμματα διατίθενται από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες ενώ οι πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών διαθέτουν τα ετησίως ανανεούμενα.
Τα πλεονεκτήματα των ισοβίων νοσοκομειακών προγραμμάτων είναι ότι η διάρκειά τους είναι ισόβια, δεν έχει δικαίωμα η ασφαλιστική εταιρεία να τροποποιήσει μονομερώς κανέναν όρο του συμβολαίου και ούτε να τα ακυρώσει ή να τα αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο πρόγραμμα. Συνδέεται με μια βασική κάλυψη όπου ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εξαγοράς μετά το τρίτο χρόνο και μπορεί να συμπληρωθεί με προσθήκες όπως η ΑΠΑ (απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων), η απώλεια εισοδήματος, οιιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα, το χειρουργικό επίδομα, το επίδομα σοβαρών ασθενειών κλπ.
Τo μειονέκτημα των ισοβίων νοσοκομειακών προγραμμάτων είναι ότι πρόκειται για ασφαλιστήριο με αυξημένο ασφάλιστρο στην εκκίνηση – πρωτοασφαλιστήριο και με αυξημένη τάση αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου ανά έτος, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσβάσταχτοστη διατήρησή του στο διηνεκές.

Τα ετησίως ανανεούμενα νοσοκομειακά προγράμματα είναι σύγχρονα προϊόντα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα κοινωνικά – οικονομικά στρώματα. Απευθύνονται σε όλους. Έχουν τη δυνατότητα πολλών συνδυασμών: κεφάλαια, κάλυψης θέση νοσηλείας, απαλλαγών, συμμετοχών, χρήση ταμείου, άνευ χρήσης ταμείου κ.λ.π. Είναι πιο προσιτά στο ασφάλιστρο στην εκκίνηση – πρωτοασφαλιστήριο, έχουν μειωμένη τάση αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου ανά έτος σε σχέση με τα ισόβια και είναι πιο κατανοητά στους όρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο φιλικά προϊόντα. Τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα, η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να τα καταγγείλει ή να τα ακυρώσει μονομερώς για κάθε ασφαλισμένο αλλά έχει το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο πρόγραμμα συνεχίζοντας την ασφαλισιμότητα του κάθε ασφαλισμένου. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια ισχύουν, εφόσον πληρώνονται κανονικά από τον ασφαλιζόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του.

Πότε ξεκινάει η κάλυψη μου;

Η νοσοκομειακή σου περίθαλψη ξεκινάει την επόμενη μέρα από ατύχημα, μετά από 30 ημέρες από ασθένεια και μετά από 180 ημέρες για την κάλυψη στο εξωτερικό, από την πληρωμή της πρώτης δόσης του ασφαλιστηρίου

Και δεν θα πληρώσω τίποτα;

Θα πρέπει να με ενημερώσεις ή να καλέσεις στο συντονιστικό κέντρο και να κάνεις την αναγγελία της νοσηλείας σου. Στη συνέχεια να ενημερωθείς για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία όπου η κάλυψη γίνεται με απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου κατόπιν έγκρισης από την ασφαλιστική εταιρεία. Το σημαντικό όμως είναι να γνωρίζεις εάν έχεις συμμετοχή ή  απαλλαγή.  Αν για παράδειγμα έχεις 500 ευρώ απαλλαγή και η νοσηλεία σου κόστισε 5.000 ευρώ η ασφαλιστική σου εταιρεία θα καλύψει τα 4.500 ευρώ και τα πρώτα 500 ευρώ θα βαρύνουν εσένα τον Ασφαλισμένο. Το κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι η παράλληλη χρησιμοποίηση του Δημόσιου Ασφαλιστικού σου φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, ότι ποσό καλύψει το ταμείο σου θα αφαιρεθεί από τη δική σου συμμετοχή.  Δηλαδή αν το ταμείο σου καλύψει 300 ευρώ τότε το τελικό ποσό που θα πληρώσεις θα είναι τα 200 ευρώ .

Αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο θα πρέπει να γνωρίζεις τα παρακάτω:

 •  Θα αποζημιωθείς απολογιστικά δηλαδή θα πληρώσεις τη νοσηλεία σου, θα καταθέσεις τα τιμολόγια και τις αμοιβές των ιατρών και στη συνέχεια θα αποζημιωθείς από την ασφαλιστική σου εταιρεία με επιταγή ή  με απευθείας κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό σου λογαριασμό.
 • Θα πρέπει να γνωρίζεις αν το συμβόλαιό σου έχει μεγαλύτερη συμμετοχή εάν χρησιμοποιήσεις μη συμβεβλημένα νοσοκομεία.
Είμαι 60 ετών μπορώ να ασφαλιστώ;

Κάλλιο αργά παρά ποτέ.  Ακόμα και τώρα προλαβαίνεις. Τα περισσότερα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλίζουν άτομα έως 60 ετών. Υπάρχουν όμως ορισμένες εταιρείες που ασφαλίζουν μέχρι τα 65 και ελάχιστες μέχρι και τα 70.

Μόλις έγινα γονιός μπορώ να ασφαλίσω το παιδί μου;

Η ασφάλιση του παιδιού σου αμέσως μετά τη γέννηση του είναι μία πράξη αγάπης. Θα πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι  οι ασφαλιστικές εταιρείες, στην πλειονότητά τους, ασφαλίζουν τα νεογέννητα μετά τη συμπλήρωση των τριών μηνών, ορισμένες μετά τη συμπλήρωση των 45 ημερών και λίγες ασφαλίζουν με τη συμπλήρωση των 30 ημερών.

Πόσο κοστίζει ένα καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα για εμένα και την οικογένειά μου;

Το κόστος θα εξαρτηθεί από το κεφάλαιο κάλυψης της νοσοκομειακής περίθαλψης, του ποσού της απαλλαγής ή του ποσοστού συμμετοχής, την δυνατότητα χρήσης, ή μη χρήσης ταμείου τη θέση νοσηλείας. Όταν έχεις εντοπίσει τις πραγματικές σου ανάγκες και από το τί  θέλεις να προστατέψεις εσένα και την  οικογένειά σου τότε είσαι σε καλό δρόμο. Με τη δική μου καθοδήγηση θα επιλέξεις το δικό σου ασφαλιστήριο συμβόλαιο πληρώνοντας ούτε το ακριβό, ούτε το φθηνό, αλλά το αναγκαίο ασφάλιστρο.

Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω το ασφαλιστήριο μου;

Σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι πληρωμής όπως μέσω  ΕΛΤΑ,  μέσω Web Banking,  μέσω πιστωτικής κάρτας, με την χρήση της πάγιας εντολής του τραπεζικού σου λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας, ανά έτος, ανά εξάμηνο, ανά τρίμηνο, ανά μήνα με πάγια εντολή.

Τι πρέπει να προσέξω σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τί πρέπει να κάνω για να ασφαλιστώ χωρίς να έχω προβλήματα στο μέλλον;

Αυτά που πρέπει κυρίως να προσέξεις από ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα είναι τα κάτωθι:

 • Το εύρος της παροχής
 • Να γνωρίζεις τη συμμετοχή του σε περίπτωση που νοσηλευτείς
 • Να γνωρίζεις τις αναπροσαρμογές του ασφαλίστρου
 • Να γνωρίζεις τις γενικές εξαιρέσεις και πολύ περισσότερο τις ειδικές εξαιρέσεις
 • Να γνωρίζεις τις χρονικές αναμονές ορισμένων παθήσεων
 • Θα πρέπει να έχεις απαντήσει σωστά και με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό
 • Να δηλώσεις τυχόν προϋπάρχουσες ασθένειες
 • Θα πρέπει να παραδώσεις το βιβλιάριο σου στην ασφαλιστική εταιρεία ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για τυχόν εγγραφές εξετάσεων και χορήγησης φαρμάκων κατά το παρελθόν πριν τη σύναψη της Ασφαλιστικής σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία
 • Επιπλέον του βιβλιαρίου θα πρέπει να επιδιώξεις να ελεγχθεί η ασφαλισιμότητα σου μέσω εξουσιοδότησης ΑΜΚΑ προς τον ιατρό της Ασφαλιστικής εταιρείας που θα επιλέξεις να ασφαλιστείς
 • Τέλος θα πρέπει να προσκομίσεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ακόμα και των παλαιότερων, που έχεις πραγματοποιήσει.
Τι πρέπει να προσέξω ιδιαιτέρως; Yπάρχουν ψιλά γράμματα;

Oι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, που διαθέτουν τα σύγχρονα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης σχεδίασαν με σαφήνεια, απλά, κατανοητά και με λιγότερα λόγια τους όρους των συμβολαίων. Παρόλα αυτά η καθοδήγηση μου τόσο στην παρουσίαση του πρώτου ραντεβού, του δεύτερου ραντεβού όσο και στην παράδοση του συμβολαίου, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να τηρείται με απόλυτη ευλάβεια, θα ανακαλύψεις το εύρος των καλύψεων και των δυνατοτήτων που έχεις. Ωστόσο θα μελετήσουμε μαζί λέξη – λέξη τους όρους και θα σου εξηγήσω το καθετί λεπτομερώς, φτάνοντας στις γενικές εξαιρέσεις και ακόμα περισσότερο στις ειδικές εφόσον υπάρχουν. Ο στόχος μου είναι στο τέλος της διαδικασίας ασφάλισης να έχεις κατανοήσει πλήρως ότι η απόφασή σου να ασφαλιστείς είναι η πιο σπουδαία πράξη που έκανες ποτέ για τον εαυτό σου και για τους ανθρώπους που αγαπάς. Το αίσθημα της ικανοποίησης που θα νιώσεις θα σε κάνει να μεταδώσεις την ιδέα της ασφάλισης και στους γύρω σου.

Τι κάνω σε περίπτωση που με απασχολεί ένα θέμα υγείας; Mε ποιον μιλάω;

Επικοινωνείς μαζί μου καθημερινά 24ώρες το 24ωρο για να σου παρέχω την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση που χρειάζεσαι, για κάθε απορία που αφορά  το πρόγραμμα ασφάλισης σου ή στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση του προγράμματος σου. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να σε καθοδηγήσει.

Κάλεσε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Ασφαλιστικής Εταιρείας καθημερινά όλο το 24ωρο.  Μπορείς να μιλήσεις με γιατρό και να πάρεις τη συμβουλή του.

Το Ιατρικό συντονιστικό Κέντρο θα σε βοηθήσει να κλείσεις ραντεβού για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας σου, για την πραγματοποίηση ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων ή φυσιοθεραπειών.

Θα σου παρέχει αρχική ιατρική καθοδήγηση σε περίπτωση κάποιου έκτακτου περιστατικού υγείας.

Θα συντονίσει την υγειονομική σου μεταφορά αν αυτό κριθεί ιατρικά αναγκαίο.

Θα σε ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία έχεις πρόσβαση.

Θα σε καθοδηγήσει σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις ή και τα δικαιολογητικά που μπορεί να σου ζητηθούν σε περίπτωση νοσηλείας.

Πώς μπορώ να κάνω το ετήσιο check-up;

Καλείς το ιατρικό συντονιστικό κέντρο το οποίο θα επιβεβαιώσει την ασφαλιστική σου κάλυψη και θα σε ενημερώσει για τα διαθέσιμα νοσηλευτικά ιδρύματα – διαγνωστικά κέντρα που μπορείς να επισκεφτείς.

Επιλέγεις την ημέρα και την ώρα που σε εξυπηρετεί για να πραγματοποιήσεις το ραντεβού σου και το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο θα το συντονίσει για εσένα ή θα σου δώσει τα σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας για να καλέσεις εσύ απευθείας.

Πραγματοποιείς τις προληπτικές εξετάσεις που προβλέπει η ασφάλιση σου χωρίς να καταβάλεις χρήματα Η κάλυψη των εξόδων θα πραγματοποιηθεί απευθείας από την ασφαλιστική σου εταιρεία.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων αν θα αποζημιωθώ από τη νοσηλεία / χειρουργική μου επέμβαση;

Η υπηρεσία της προέγκρισης σου προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίζεις εκ των προτέρων εάν και μέχρι ποιο ποσό δικαιούσαι κάλυψη σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης, με ή χωρίς διανυκτέρευση.

Καλείς στο συντονιστικό κέντρο ή μιλάς μαζί μου και μου ζητάς προέγκριση νοσηλείας

Στη συνέχεια σου δίνω να συμπληρώσεις τα σχετικά έντυπα και υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά στην ασφαλιστική εταιρία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πάρεις το πράσινο φώς για την νοσηλεία απαιτούνται τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες.

Τί πρέπει να κάνω για να νοσηλευτώ στο εξωτερικό;

Η διαδικασία που ακολουθείς είναι η εξής:

Εάν έχεις επιλέξει, η εύρεση του νοσοκομείου και ο συντονισμός της νοσηλείας να γίνει από την ασφαλιστική σου εταιρεία τότε η εταιρεία θα καλύψει απευθείας το σχετικό κόστος.  Εάν όμως επιλέξεις να αναλάβεις εσύ το συντονισμό και τα έξοδα της νοσηλείας σου, τότε θα αποζημιωθείς απολογιστικά από την εταιρεία, όπως ορίζουν οι όροι του ασφαλιστηρίου σου.

Μετά τη νοσηλεία σου σε νοσοκομείο στο εξωτερικό θα πρέπει να φροντίσεις για τη μετάφραση και τη θεώρηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την υποβολή τους. Η θεώρηση όλων των εγγράφων θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου έκδοσης των δικαιολογητικών. Η μετάφρασή τους μπορεί να γίνει στο Ελληνικό προξενείο στη χώρα που βρίσκεσαι η σε οποιαδήποτε κρατική ή ιδιωτική υπηρεσία που εσύ θα επιλέξεις αρκεί να πρόκειται για νόμιμη μετάφραση.

Θέλω να αναβαθμίσω τη θέση νοσηλείας μου. Μπορώ;

Φυσικά και μπορείς  Θα επιβαρυνθείς ωστόσο με το κόστος της διαφοράς θέσης νοσηλείας όπως αυτό ορίζεται από το νοσοκομείο.

Ο χειρουργός ζητά να εξοφλήσω την αμοιβή του ξεχωριστά. Πρέπει να το κάνω ή όχι;

Αν η επέμβαση πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσοκομείο τότε δεν χρειάζεται να πληρώσεις καμία αμοιβή γιατρού καθώς η ασφαλιστική σου εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας κάλυψη της

Αν η επέμβαση πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα τότε θα πληρώσεις εσύ τις αντίστοιχες αμοιβές γιατρών – χειρουργών θα προσκομίσεις τις σχετικές αποδείξεις στην εταιρεία και θα λάβεις την προβλεπόμενη αποζημίωση, απολογιστικά.

Πριν πραγματοποιήσεις οποιαδήποτε πληρωμή ανέτρεξε στους πίνακες παροχών του ασφαλιστηρίου σου και συμβουλευσου τα όρια κάλυψης που αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης των χειρουργικών επεμβάσεων.  Καλό θα είναι πριν ακόμα κάνεις το χειρουργείο να γνωρίζεις τι δικαιούται ο γιατρός σου ώστε να διαπραγματευτείς αναλόγως και να μην βρεθείς προ εκπλήξεως.

Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων νοσοκομείων μένει σταθερός καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισης μου ή αλλάζει;

Ο κατάλογος μεταβάλλεται ανάλογα με τις συμβάσεις που διατηρεί η ασφαλιστική σου  εταιρεία με τα συγκεκριμένα  νοσηλευτικά ιδρύματα.

Για να γνωρίζεις σε ποια νοσοκομεία έχεις πρόσβαση καθώς και για όλες τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν απευθύνεσαι σε εμένα τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή στο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της ασφαλιστικής σου εταιρείας.