ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών (μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμόςBasler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το 1907), έχει πετύχει:

  • Να είναι ΠΡΩΤΗ σταθερά σε φερεγγυότητα και αξιοπιστία Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής με Δείκτη Φερεγγυότητας 272% (αποτελέσματα 31/12/2017), βάσει των Κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο της Βόρειας Ευρώπης
  • Να έχει Δείκτη Φερεγγυότητας σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο από το απαιτούμενο(ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία: ποσοστό 100%)
  • Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 29 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων
  • Να διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, νέες καλύψεις (drones, ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές
  • Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων
  • Να εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις) και να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση
  • Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
www.atlantiki.gr