ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Τι ακριβώς σημαίνει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα;  Στο ερώτημα αυτό κάθε ασφαλιστική εταιρεία θέτει στους όρους, τις δικές τις προϋποθέσεις και παραμέτρους βάσει των οποίων καθορίζεται ο ορισμός της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες εταιρείες όπου ως μόνιμη ολική ανικανότητα (ΜΟΑ) εννοούν την κατάσταση κατά την οποία ο ασφαλισμένος αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε εργασία.  Εδώ χρειάζεται προσοχή! Το κλειδί είναι η λέξη “οποιαδήποτε”. Δηλαδή εάν ένας ασφαλισμένος, είναι γιατρός χειρουργός, και μετά από μία περιπέτεια υγείας αδυνατεί για όλη του την υπόλοιπη ζωή να χειρουργεί, τότε δεν θεωρείται ότι είναι ΜΟΑ καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος ναι μεν είναι ανίκανος να χειρουργεί αλλά δεν είναι ανίκανος να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Συνεπώς την ώρα που συνάπτουμε το ασφαλιστήριο μας είναι απαραίτητο να διευκρινίζουμε τί ακριβώς σημαίνουν οι βασικές αναφορές και οι περιγραφές στους όρους του ασφαλιστηρίου