ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μία συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα προγράμματα ζωής, με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας προγράμματος ζωής. Στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα σου από την εργασία, το πρόγραμμα σε απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων, διατηρώντας την ισχύ της κάλυψης σου. Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος τους αλλά και σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν εφόρου ζωής την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης των αγαπημένων τους προσώπων.