ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΣΟΑ)

Οι νέες αναπηρικές συντάξεις βγαίνουν με μικρότερα ποσά από το παρελθόν, ενώ με τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθιερώνεται η δεκαπενταετία ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης για έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης.

Οι αλλαγές αγγίζουν πάνω από 400.000 ασφαλισμένους, κατά τις εκτιμήσεις ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς όποιος αιτείται σύνταξη αναπηρίας στο ΕΦΚΑ είτε είναι παλιός ασφαλισμένος έως 31/12/92 είτε νέος με έναρξη ασφάλισης από 01/01/93 θα πρέπει να έχει γνωμάτευση από την επιτροπή υγείας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Ύστερα από όλες αυτές τις ανατρεπτικές αλλαγές στις αναπηρικές συντάξεις είναι επιβεβλημένο να φωτίσουμε την ανάγκη των συνανθρώπων μας και να αφυπνίσουμε τους ανυποψίαστους για την ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας, μερικής ανικανότητας, συντάξεως ολικής ανικανότητας και πρόσκτησης κεφαλαίων και εισοδήματος, ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο διαβίωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Αντιμετωπίστε το ενδεχόμενο της ανικανότητας εξασφαλίζοντας από σήμερα μία σύνταξη σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε στο μέλλον, σε περίπτωση που προκύψει μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία μετά από ένα ατύχημα ή ασθένεια. Η ασφαλιστική σας εταιρεία, σας προσφέρει τη μηνιαία σύνταξη ολικής αναπηρίας με τη μορφή του μηνιαίου εισοδήματος για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να ασφαλιστείτε.

Η σύνταξη ολικής ανικανότητας δίνεται όταν προέλθει από ατύχημα ή ασθένεια και σας εμποδίζει τελείως να εξασκήσετε το επάγγελμά σας ή να ασχοληθείτε με οποιαδήποτε άλλο επάγγελμα ανάλογα με την εκπαίδευσή σας τις ειδικές γνώσεις ή την πείρα σας.