“Αποκτώ τη συνήθεια της αποταμίευσης και της επένδυσης.”

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν μία ολοκληρωμένη οικογένεια επενδυτικών προϊόντων τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών και προσδοκιών. Με τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, να φτάνουν στο ναδίρ και το κλίμα στο χρηματιστήριο να παραμένει αβέβαιο, τα αμοιβαία κεφάλαια ξεκινούν και πάλι να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να αποτελούν μία σοβαρή επενδυτική επιλογή ειδικά για όσους σκοπεύουν να επενδύσουν, μικρά ποσά για ένα μεσομακροπρόθεσμο διάστημα επένδυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα επιδιώκοντας την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων με μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο.

Τα Μικτά Αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Επίσης πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα όπου επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών, των μερισμάτων και των αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο χώρο των επιτοκίων, με σχετικό ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου

Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης στα αμοιβαία κεφάλαια

Βήμα 1ο: Καθορισμός επενδυτικού προφίλ

Σύμφωνα με το νομοθετικό Πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την τράπεζα της Ελλάδος θα καταγράψουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό έντυπο αναγκών πελάτη.  Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ έτσι ώστε να σας προτείνω λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές  είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2ο: Δημιουργία προσωπικού χαρτοφυλακίου

Στη συνέχεια με βάση το επενδυτικό σας προφίλ που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, θα προετοιμάσουμε μαζί μία ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες και στόχους. Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα σας προτείνω τα κατάλληλα για εσάς επενδυτικά προϊόντα με σκοπό τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής για εσάς.

Βήμα 3ο: Διαδικασία συμμετοχής

Έχοντας καταλήξει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο θα βοηθήσω να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συμμετοχής στα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα

Βήμα 4ο: Τακτικός έλεγχος και αναθεώρηση

Θα βρίσκομαι κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνω τόσο για την πορεία και τις προοπτικές των αγορών όσο και για την επένδυσή σας και θα σας απαντώ σε όποιες ερωτήσεις ή όποιες διευκρινίσεις χρειαστούν.  Από κοινού μπορούμε να επανεξετάζουμε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό σας λόγω της πορείας των αγορών ή διαφοροποιήσεις των δικών σας αναγκών όπως αυτές αλλάζουν και διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο της ζωής σας