QPiraeus: Διπλασιασμός των συνεργατών στην επόμενη διετία

Στις αρχές και τις διαδικασίες πάνω στις οποίες έχει δομήσει τη σχέση της με τους συνεργάτες η QPiraeus και τα σχέδια για την ανάπτυξη της αναφέρεται ο Αναστάσιος Μάμαλης, Ιδιοκτήτης της Εταιρείας. Μέσα από ένα σχήμα συνεργατοκεντρικό, με ψηφιακά εργαλεία για τους ανθρώπους του δικτύου και κουλτούρα financial planning η QPiraeus σχεδιάζει την διεύρυνση των εργασιών της σε ορίζοντα διετίας.

Η QPiraeus δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά για περισσότερο από μία δεκαετία. ποια είναι τα μεγέθη της και οι αναλογίες στους ασφαλιστικούς κλάδους στο χαρτοφυλάκιό της;

Η QPiraeus ιδρύθηκε το 2008 και έχει στη βάση των εργασιών της την υποστήριξη του συνεργάτη, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά του, στον τομέα της Συμβουλευτικής Υποστήριξης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης αλλά και της διεκπεραίωσης των Ζημιών. Για αυτό και έχουμε όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάσει ένα σύστημα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης το οποίο συνεχώς ανανεώνουμε και βελτιστοποιούμε για να βρισκόμαστε μπροστά από τις ανάγκες των συνεργατών. Όσον αφορά τα μεγέθη της Εταιρείας η συνολική παραγωγή είναι περίπου στα €6.000.000 από τα οποία το 20% είναι στον κλάδος ζωής, το 10% αφορά στον κλάδο περιουσίας και λοιπούς κλάδους και το υπόλοιπο 70% στον κλάδο αυτοκινήτου.

Η στόχευσή μας μέχρι το τέλος του 2020 είναι ο συντελεστής διασποράς του χαρτοφυλακίου να διαμορφωθεί στο 65-35 και για το 2021 στο 60-40 με διατηρησιμότητα 90% στον κλάδο ζωής.

Πόσους συνεργάτες έχετε αυτήν τη στιγμή και ποια είναι τα σχέδιά σας σε επίπεδο δικτύου μελλοντικά;

Έχουμε 150 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και βρισκόμαστε σε μία συνεχή διαδικασία διεύρυνσης δικτύου με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους. Θέλουμε οι συνεργάτες μας να έχουν την ίδια κουλτούρα με εμάς για την ιδιωτική ασφάλιση. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που χαρακτηρίζονται για τον επαγγελματισμό τους και που αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν. Ο πρώτος στόχος είναι να διπλασιάσουμε τους συνεργάτες τα επόμενα δύο χρόνια, να φτάσουμε τους 300 και να τους μεταφέρουμε την τεχνογνωσία του finacial planning. Δηλαδή να μπορούν με ολιστικό τρόπο να αντιμετωπίσουν τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη. Κάθε πελάτης έχει πολλές ασφαλιστικές ανάγκες και αυτό που εμείς οφείλουμε σαν διαμεσολαβητές να κάνουμε είναι να του μεταδώσουμε τη σωστή πληροφορία για να έχει την επιλογή του τι θα κάνει σε όλους τους τομείς (την υγεία, τη σύνταξη, την κατοικία κ.ο.κ.). Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα επιτύχουμε διασταυρούμενες πωλήσεις και να διπλασιάσουμε την παραγωγή μας. Δεύτερος στόχος είναι να αλλάξουμε την ισορροπία στο χαρτοφυλάκιό μας αυξάνοντας τις ασφαλίσεις ζωής-υγείας και λοιπών κλάδων.

Θεωρείτε σημαντική την εκπαίδευση; Τι σημαίνει αυτό για εσάς στην πράξη;

Η κοινωνία και η οικονομία μεταβάλλονται, κατ’ επέκταση αυτό συμβαίνει και στις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Τα ασφαλιστικά γραφεία που θέλουν να έχουν μακροπρόθεσμα παρουσία επενδύουν στην αλλαγή που διαβλέπουν, την εξειδίκευση και την εκπαίδευση Ο σύγχρονος ασφαλιστής βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης, ενημερώνεται και εξειδικεύεται, εστιάζοντας πλέον ένα μεγάλο μέρος της εργασίας του στη συμβουλευτική, που είναι και η προστιθέμενη αξία που παρέχει στον πελάτη. Στην πράξη αυτό στην ομάδα μας μεταφράζεται σε 3 πρακτικές: α) το coaching που έχει ήδη ξεκινήσει στον κλάδο ζωής και σαν διαδικασία έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία των συνεργατών μας, β) τη δημιουργία εσωτερικών σεμιναρίων και γ) την παρακολούθηση σεμιναρίων που οργανώνονται από ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε τι ακριβώς συνίσταται το coaching;

Το coaching που, όπως σας προανέφερα, το έχουμε ξεκινήσει στον κλάδο ζωής είναι στην ουσία καθοδήγηση σε όλη την ασφαλιστική διαδικασία. Εκπαιδεύουμε στην πράξη το συνεργάτη μας από την τηλεφωνική επικοινωνία που θα κάνει με τον πελάτη, το ραντεβού που θα πραγματοποιηθεί και μπορεί να είναι μαζί του ενισχυτικά ο εκπαιδευτής του, μέχρι και την ανάλυση αναγκών, το κλείσιμο και τη σωστή διαχείριση σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος. Εκπαιδεύουμε βήμα-βήμα το συνεργάτη όχι μόνο στη διαδικασία αλλά και στην κουλτούρα της συνεχούς βελτιστοποίησης στην επικοινωνία του με τον πελάτη.

Τι εργαλεία παρέχετε στους συνεργάτες σας;

Πέρα από την εκπαίδευση παρέχουμε ψηφιακά εργαλεία, όπως πλατφόρμα πολυτιμολόγησης στον κλάδο αυτοκινήτου & περιουσίας που δίνει τη δυνατότητα στο συνεργάτη όπου και να βρίσκεται, 7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες τη μέρα να εκδίδει συμβόλαιο. Επίσης έχουμε δομήσει μία δυνατή σε επίπεδο επικοινωνίας και γνώσεων υποστηρικτική ομάδα, που διαχειρίζεται ζητήματα για τους συνεργάτες, απαντάει σε ερωτήματα και δίνει λύσεις. Αυτή η ομάδα επιλύει θέματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν άμεσα ή εύκολα οι συνεργάτες μας.

Πιστεύετε ότι μελλοντικά η ασφάλιση περνάει σταδιακά σε μεγάλο μέρος στον τομέα της πρόληψης άρα και σε ένα συνεχώς αυξανόμενο συμβουλευτικό ρόλο του διαμεσολαβητή;

Θεωρώ ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή μεταβαίνει σταδιακά σε ένα πιο συμβουλευτικό μοντέλο. Όσο το μοντέλο αυτό θα απομακρύνεται από διαδικασίες γραφειοκρατικού τύπου που πλέον γίνονται μέσω ψηφιακών εργαλείων τόσο ο διαμεσολαβητής θα χρειάζεται εξειδίκευση για να ανταποκριθεί στο συμβουλευτικό πεδίο, την εξατομίκευση προγραμμάτων και την ανάλυση αναγκών. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain έρχονται να αλλάξουν το τοπίο των ασφαλίσεων και να θέσουν στο κέντρο του έναν διαμεσολαβητή που θα έχει καθοριστικό ρόλο στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Δεκεμβρίου 2019