Νέα πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών “Stroke Unit” στην Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδικευμένοι νευρολόγοι εφημερεύουν στην Ευρωκλινική 24ώρες το 24ωρο

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί η νέα πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών η οποία αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξειδικευμένες μονάδες που λειτουργούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Αττική συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της θνησιμότητας και των αναπηριών που συνεπάγονται του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η Μονάδα, διαθέτει εξειδικευμένους νευρολόγους που εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα. Ο εξοπλισμός της, η εμπειρία και η κατάρτιση των ιατρών της μονάδας καθώς και η εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων θεραπείας όπως η ενδοφλέβια θρομβόλυση και η μηχανική θρομβεκτομή έχουν στόχο τη διάγνωση και αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε λιγότερο από 60 λεπτά από την προσέλευση του συμπτωματικού ασθενούς.

Η Μονάδα επιπλέον πλαισιώνεται από μία ομάδα ακτινολόγων, καρδιολόγων, παθολόγων, φυσίατρων, φυσικοθεραπευτών, νευροχειρουργών και επεμβατικών νευροακτινολόγων, ενώ διαθέτει εξειδικευμένη πτέρυγα νοσηλείας και είναι μέλος των SITS International και του Quality Registry European Stroke Organization.

Το Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αναγνωρίζεται ως η 1η αιτία αναπηρίας που μπορεί να προληφθεί και η 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Ο κος Αντώνης Βουκλαρής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής δήλωσε: «Η Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ευρωκλινικής έρχεται να συμπληρώσει το μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χάνονται άδικα ζωές και να προκαλούνται σοβαρές αναπηρίες. Η στρατηγική τοποθεσία της Ευρωκλινικής Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση προσέλευση του ασθενούς γεγονός που αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την έκβαση της ασθένειας».

Η κα Βάσω Ζησιμοπούλου, Νευρολόγος, Υπεύθυνη του Μονάδας Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής Αθηνών αναφέρει: «Τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού μεταφράζονται  συνήθως ως αιφνίδια αδυναμία στα άκρα, στο πρόσωπο ή/και δυσκολία στο λόγο του ασθενούς. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι σημαντική για την άμεση μετάβαση σε εξειδικευμένη μονάδα εγκεφαλικών και την άμεση ιατρική παρέμβαση καθώς  ο χρόνος αντίδρασης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της θεραπείας και τη μείωση του κινδύνου επέκτασης της βλάβης».

www.nextdeal.gr