Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη;

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Insurance Europe για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά δείχνουν ότι το 2017, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,7% ετησίως αγγίζοντας τα 1,213 τρισ. ευρώ, με την υψηλότερη αύξηση να σημειώνεται στις ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης και ζωής. 

Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5% στον κλάδο ζωής, 4% στον κλάδο υγείας, 4,4% στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Η ισχυρή ανάπτυξη το 2017 προήλθε κυρίως από τις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές – το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι τρεις μεγαλύτερες αγορές κατέγραψαν το 57,2% των συνολικών ασφαλίστρων στην Ευρώπη. Οι αγορές των σκανδιναβικών χωρών και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη. Στην Ιταλία, στην τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, συνεχίστηκε η πτώση των ασφαλίστρων το 2017 (-2,5%), αλλά ήταν μικρότερη από αυτή του 2016 (-8,7%). Σε ορισμένες άλλες αγορές, τα συνολικά ασφάλιστρα παρέμειναν σχετικά σταθερά, όπως στην Ολλανδία (+ 0,6%), στην Ισπανία (-0,4%), στην Ελβετία (-0,9%), στο Βέλγιο (-0,3%) και στην Αυστρία (+ 0,4%).

Εν τω μεταξύ, τα παγκόσμια ασφάλιστρα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%, στα 4,892 τρισ. δολάρια (+2.9% το 2016). Η Ασία παρέμεινε ο κύριος μοχλός ανάπτυξης παγκοσμίως αν και με βραδύτερο ρυθμό (+ 7% το 2017, + 9,6% το 2016). Η Βόρεια Αμερική συνέχισε να αυξάνεται σταθερά (+ 2,3% το 2017, + 2,1% το 2016), ενώ η Λατινική Αμερική ανέκαμψε από μια βουτιά (+ 9,9% το 2017, -3,4% το 2016). Τα ασφάλιστρα στην Ωκεανία συνέχισαν να μειώνονται, αλλά παρουσίασαν ενδείξεις βελτίωσης (-1,5% το 2017, -5,2% το 2016).

Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και παροχές αυξήθηκαν κατά 8,8% στα 1,014 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,8 δισ. ευρώ την ημέρα (+1,8% το 2016) ή σε 1.697 ευρώ κατά κεφαλή. Οι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) αντιπροσώπευαν το 76% όλων των αποζημιώσεων και παροχών που καταβλήθηκαν το 2017.

Το 2017, το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για την ασφάλιση στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 83 ευρώ ή 4,3% στα 2.030 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.188 ευρώ δαπανήθηκαν για ασφάλιση κλάδου ζωής, τα 221 ευρώ για ασφάλιση κλάδου υγείας και τα 621 για ασφάλιση κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων.

Η διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) αποτελεί δείκτη της ασφαλιστικής δραστηριότητας στην οικονομία. Η μέση διείσδυση στην Ευρώπη ανήλθε στο 7,53% το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,14 της εκατοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με το 2016.

Με το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο να αυξάνεται κατά 1,2% στα 10,226 τρισ. ευρώ, ο κλάδος διατηρεί τη θέση του ως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Allianz, η ΑΧΑ και η Generali είναι 3 κορυφαίες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες, με βάση τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που κατέγραψαν το 2017.

Αφήστε μια απάντηση